Kinh Thánh có thể phục vụ mật khẩu của bạn như thế nào

Theo tín ngưỡng tôn giáo của mình, Kinh Thánh có thể chỉ là một cuốn sách đạo đức, định hướng tốt và một góc nhỏ của thế giới hậu mộ. Nhưng có những người có thể cung cấp một tiện ích khác cho sách thánh của Kitô giáo. Ví dụ: để tìm ra mật khẩu của bạn - ngay cả những mật khẩu được truyền cảm hứng đặc biệt. Đây là trường hợp với các nhà nghiên cứu bảo mật Kevin Young và John Dustin. Như một bài viết trên trang web Ar
ĐọC Thêm