LLRV: Hệ thống đào tạo hạ cánh mặt trăng của dự án Apollo

Trước khi Dự án Apollo có thể đặt những trái đất đầu tiên trên đất mặt trăng, cần phải đào tạo phi công của NASA để biết chính xác loại môi trường mà họ sẽ vào. Điều này bao gồm một số yếu tố từ khó khăn nổi cho đến trọng lực hiện có tại trang web. Vào thời điểm đó, không có phòng mô phỏng lớn như ngày nay, vì vậy cần phải sử dụng nhiều
ĐọC Thêm