Khoa học ĐọC Thêm

Son Doong: Hang động lớn nhất thế giới rất đẹp và có thể chứa một tòa nhà chọc trời

Nằm ở tỉnh Việt Quảng Bình, hang Sơn Đoòng hiện được coi là hệ tầng lớn nhất trên thế giới. Với chiều dài ước tính khoảng 140 km, khu vực này có đủ không gian để chứa một tòa nhà chọc trời cao 40 tầng và có những đặc điểm rất khác thường đối với một hang động, như sự hiện diện của các bãi biển và thậm chí là một khu rừng nhiệt đới bên trong. Cái tên Son Doong, theo ngôn ngữ của đất nước, có nghĩa là hang núi Núi Núi, là một tham chiếu đến quá trình hình thành

ĐọC Thêm