Lối sống ĐọC Thêm

Xem một người đi xe đạp đánh bại kỷ lục tốc độ tuyết thế giới ở tốc độ 223 km / h

Bạn có thích đi xe đạp không? Bạn có biết tốc độ tối đa bạn đạt được khi xuống dốc hoặc qua đường cho phép đạp nhanh hơn là bao nhiêu không? Vì chắc chắn bạn không ở đâu gần với những gì Eric Barone cảm thấy bằng cách đánh bại "kỷ lục thế giới về tốc độ trượt tuyết". Đối với nó đạt không dưới 223, 30 km mỗi giờ. Barone là một tay đua xe đạp 54 tuổi, người đã dành

ĐọC Thêm