Lối sống ĐọC Thêm

Logo nổi tiếng được tưởng tượng là nhân vật Angry Birds

Nếu bạn là người hâm mộ Angry Birds và không thể ngừng bắn những chú chim lo lắng vào những con lợn tham lam, bạn sẽ thích công việc bạn sẽ thấy dưới đây. Tác phẩm của nhà thiết kế đồ họa người Nga Yakushev Grigory, những hình ảnh dưới đây là những biểu tượng của những logo nổi tiếng được tưởng tượng như các nhân vật của trò chơi. Nhân tiện, bạn có thể xác định thương hiệu nào Grigory đã tạo lại không? Hãy chắc chắn để nói trong các ý kiế

ĐọC Thêm