Nghệ thuật / Văn hóa ĐọC Thêm

3 truyền thuyết đô thị mà không có gì

Khi chúng ta nghĩ về truyền thuyết đô thị, người ta thường tưởng tượng rằng, như tên gọi, chúng là những câu chuyện được phát minh và kết thúc vang dội nhờ chủ đề siêu nhiên, luôn khơi gợi trí tưởng tượng tập thể. Tuy nhiên, những câu chuyện mà bạn sẽ biết về truyền thuyết đô thị không có gì để làm - chúng nổi tiếng, đáng sợ và chúng thực sự đã xảy ra. 1 - Các cuộc gọi từ bên ngoài Năm 2008, 25 người chết trong một vụ đắm tàu ​​ở Mỹ. Người thân của một trong những nạn n

ĐọC Thêm