Khoa học ĐọC Thêm

Điểm sáng trên các nhà thiên văn học mưu mô hành tinh Ceres

Tàu vũ trụ Dawn nằm cách Ceres 46.000 km vào ngày 19 tháng 2, một hành tinh lùn nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu không có hình ảnh cho thấy những điểm sáng trên hành tinh: một cái lớn ở trung tâm của miệng núi lửa và một cái nhỏ hơn bên cạnh nó. "Điều này (những điểm sáng) có thể đang chỉ ra nguồn gốc núi lửa của các chấ

ĐọC Thêm