Bạn quyết định: diễn viên nào đóng vai anh hùng và nhân vật phản diện tốt nhất?

1. Siêu nhân yêu thích của bạn là gì?

2. Người dơi thì sao?

3. Người phụ nữ tuyệt vời nhất là gì?

4. Bây giờ tôi muốn xem: Joker tốt nhất là gì?

5. Chọn Catdess của bạn