Bạn sẽ dành 43 ngày của cuộc đời để chờ được trả lời qua điện thoại.

Cuộc gọi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Tiếp tục trên đường dây, bạn sẽ được trả lời trong vòng vài phút. Chắc chắn chờ đợi để trả lời điện thoại là một trong những điều khó chịu nhất mà con người có thể trải qua. Trong khi bạn ở đó, treo điện thoại, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn.

Công ty Research Now của Hoa Kỳ đã quyết định thực hiện một nghiên cứu dự báo, có tính đến thời gian trung bình mà một công dân Hoa Kỳ dành cho điện thoại để được trả lời, nhân số này với số lần họ sử dụng các dịch vụ như thế này trong suốt cuộc đời. Kết quả khá thất vọng.

Nếu bạn dành trung bình 10 đến 20 phút mỗi tuần để chờ một cuộc gọi điện thoại, trong suốt cuộc đời bạn, bạn sẽ lãng phí không dưới 43 ngày để nghe những giai điệu khó chịu hoặc tin nhắn được ghi âm. Thật không may, nghiên cứu không tính đến các dịch vụ tiếp thị từ xa ở Brazil. Là tình hình ở đây tồi tệ hơn?