Các vụ thử bom nguyên tử xác nhận sự hình thành của các tế bào thần kinh mới

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng bụi phóng xạ từ các vụ thử bom hạt nhân để chỉ ra rằng các tế bào thần kinh mới có thể được sản xuất trong một phần của bộ não con người trong suốt cuộc đời. Một số nghiên cứu trước đây đã xác nhận sự xuất hiện ở chuột, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy điều này cũng xảy ra ở người.

Khi bom nguyên tử được thử nghiệm từ năm 1945 đến 1963, một số hạt phóng xạ đã được thả vào khí quyển trái đất. Trong số các đồng vị có trong quá trình này là carbon-14, được sử dụng để xác định niên đại trong quá trình kiểm tra carbon và sự phân chia tế bào khiến carbon từ môi trường được tích hợp vào chúng.

Đây là lý do tại sao carbon-14 được phát hành bởi bom đã tìm thấy đường vào DNA của các tế bào nhân lên. Lượng carbon-14 trong DNA này tương ứng với nồng độ của nó trong môi trường tại thời điểm các tế bào mới được sinh ra. Do đó, carbon-14 này có thể được sử dụng làm thước đo tuổi tế bào cũng như tế bào thần kinh trong não người trưởng thành.

Nhóm nghiên cứu do Jonas Frisén tại Viện Karolinska dẫn đầu đã sử dụng các tế bào não thu được từ 120 người đã đồng ý hiến tặng chúng cho các thí nghiệm sau khi chết. Trong số tất cả các tế bào được phân tích, một số cho thấy mức độ carbon-14 cao hơn những tế bào khác.

Điều này có nghĩa là các tế bào có mức độ thấp hơn sẽ được sản xuất sau năm 1963, khi các vụ thử bom đã kết thúc, điều đó chứng tỏ rằng các tế bào não mới thực sự có thể được sản xuất trong suốt cuộc đời của mỗi cá nhân.

Nhưng vẫn còn để hiểu rõ hơn về sự hình thành của các tế bào mới này. Theo Kirsty Spalding, một trong những nhà nghiên cứu của nhóm, "ý tưởng là đối chiếu vùng đồi thị của não với phần còn lại", vì họ muốn xác nhận giả thuyết rằng các tế bào thần kinh mới chỉ được hình thành ở vùng đồi thị, đóng vai trò chính trong vùng đồi thị, đóng vai trò chính trong hình thành trí nhớ.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã đo lượng carbon-14 trong DNA của các tế bào thần kinh ở vùng hải mã và khắp phần còn lại của não. Với các tính toán phức tạp để lập bản đồ kết quả, nhóm nghiên cứu đã xác nhận sự nghi ngờ rằng những tế bào thần kinh này sẽ chỉ được hình thành trong khu vực đó.

Trong quá trình đó, hai khám phá khá bất ngờ. Đầu tiên là những tế bào này sẽ được tạo ra chỉ trong một phần nhỏ của hải mã được gọi là con quay có răng. Thứ hai là trung bình 700 tế bào thần kinh mới được sản xuất mỗi ngày, tương ứng với tỷ lệ thay thế là 1, 75% mỗi năm. Ngoài ra, những tế bào thần kinh mới này sống ít hơn khoảng ba năm so với những tế bào khác.

Các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng, từ khi hai tuổi, các đối tượng đã không cho thấy sự gia tăng các nơ-ron thần kinh ngoài những người được hình thành trong con quay hồi hải mã. Gerd Kempermann tại Trung tâm Bệnh thoái hóa thần kinh Đức, người không tham gia nghiên cứu, nhưng đã tận tình nghiên cứu chức năng của con quay răng và rất hài lòng với kết quả.

Kempermann nói: "Những tế bào trẻ này rất quan trọng đối với hoạt động của con quay có răng, có thể là do chúng có thể phản ứng nhanh hơn tế bào cũ".

Đối với anh, khi còn trẻ mãi mãi, trẻ con có răng cưa đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ học tập, vượt ra ngoài sự hình thành trí nhớ và thậm chí là phát triển tính cách cá nhân.