Nền tảng Iran chìm ở Vịnh Ba Tư [video]

Theo báo cáo được công bố bởi The Globe and Mail, đoạn video trên cho thấy khoảnh khắc khi một giàn khoan dầu đang được xây dựng sụp đổ và chìm ngoài khơi ở Vịnh Ba Tư. Vụ tai nạn xảy ra vào thứ Hai tuần trước và mặc dù mất khoảng 40 triệu đô la, may mắn thay - hay kỳ diệu thay? - Không có hồ sơ thương tích hoặc nạn nhân.

Theo công bố, cấu trúc 1.850 tấn là của Iran và đang được xây dựng bởi SADRA (Công ty Công nghiệp Hàng hải Iran). Nền tảng này hiện sâu 80 mét và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Chính quyền Iran đã kêu gọi viện trợ quốc tế để thu hồi thiết bị dưới biển sâu, sau khi hoàn thành, sẽ sản xuất 56 triệu mét khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày.