12 snaps bảo tàng tốt nhất

1. "Không, bạn không phải là tất cả mọi người"

Bảo tàng Snaps

2. "Bạn có nghĩ rằng tôi thực sự đọc tất cả các văn bản này bạn đã đăng?"

Bảo tàng Snaps

3. "Nhưng trước tiên, hãy để tôi chụp ảnh tự sướng"

Bảo tàng Snaps

4. "Bạn không thể chạm vào tôi bởi vì tôi tuyệt vời"

Bảo tàng Snaps

5. "Nếu tôi giữ im lặng, anh ấy đột ngột rời đi"

Bảo tàng Snaps

6. Pasquale đã đến

Bảo tàng Snaps

7. "Chạy đi!"

Bảo tàng Snaps

8. Giống như Subway Sandwich: Luôn luôn nhỏ hơn

Bảo tàng Snaps

9. "Với một ly luôn đầy, một trái tim trống rỗng"

Bảo tàng Snaps

10. Trên làn sóng của Vua nhạc Pop

Bảo tàng Snaps

11. "Caboclo phương Tây một lần nữa?"

Bảo tàng Snaps

12. "Bạn nghĩ bạn đang nói chuyện với ai?"

Bảo tàng Snaps