Video thứ hai của Mega Curioso đã được phát hành

Vài ngày trước, chúng tôi đã phát hành kênh YouTube tò mò Mega ở đây với video đầu tiên của chúng tôi, nhớ chứ? Bạn đã xem, đưa ra ý kiến ​​của bạn và tất nhiên chúng tôi lắng nghe họ. Tin tức bây giờ là video thứ hai của chúng tôi vừa ra khỏi lò và nếu bạn đi nhanh, bạn có thể là một trong những người đầu tiên kiểm tra hoạt hình mới của chúng tôi ngay lập tức.

Tất nhiên, như mọi khi, chúng tôi tin tưởng vào pitaco của bạn về kết quả cuối cùng, bởi vì mục đích là làm cho bạn thích các sản phẩm của chúng tôi và, vì các video của Mega Curioso là một phần của ý tưởng mới, việc họ vượt qua là điều bình thường. để điều chỉnh để làm cho chúng thậm chí tốt hơn.

Trong video thứ hai của chúng tôi, hãy nhớ những điều kỳ quái đã được tìm thấy trong cống và tận hưởng đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Bằng cách này, bạn sẽ luôn được thông báo về bài viết mới.