Ngày của Tuần lễ thời trang São Paulo tiếp theo được tiết lộ

Nguồn: Agência Fotosite / Thông cáo báo chí

Trong khi mọi người vẫn đang bình luận về phiên bản mùa đông của Tuần lễ thời trang São Paulo, thì các nhà tổ chức sự kiện đã suy nghĩ trước, lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa tới.

Một bằng chứng cho điều này là văn phòng của sự kiện, Luminosidade, vừa công bố ngày diễn ra mùa diễu hành São Paulo, nơi sẽ giới thiệu các bộ sưu tập mùa hè 2012/2013. Bạn có thể lưu ý ở đó, phiên bản thứ 33 của Tuần lễ thời trang São Paulo diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2012. Đã được lập trình để kiểm tra xu hướng của mùa hè tới.