Thử thách hình gậy: Thực hiện 5 ô vuông biến 3 chỉ với 3 lần di chuyển

Làm thế nào về một thử thách toán học bạn có thể sử dụng để chơi với đồng nghiệp của bạn trong bữa ăn trưa ở nhà hoặc tại cuộc họp chủ nhật đó? Bạn sẽ chỉ cần 12 tăm hoặc que diêm để tạo một hình ảnh như thế này:

Bạn có 5 hình vuông (nhỏ hơn 4 trong vòng 1 lớn hơn) và bạn cần biến chúng thành 3 hình vuông bằng cách di chuyển chỉ 3 que. Một số quy tắc bổ sung:

  • Tất cả 3 hình vuông còn lại cần phải hoàn hảo.
  • Bạn không thể làm gãy tăm
  • Tất cả 12 tăm phải là một phần của một số hình vuông ở cuối.
  • Bạn cần chính xác 3 động tác - không hơn, không kém
  • 3 hình vuông cuối cùng phải có cùng kích thước.
  • Mỗi cây tăm nên là một phần của chỉ một hình vuông.

Nếu bạn thấy nó quá khó, hãy lăn thanh để tìm ra câu trả lời!

.

.

.

.

.

.

.

Này! Không đáng để dán quá nhanh! Hãy thử một chút nữa, đi!

.

.

.

.

.

Ok ... vì nó rất khó, chỉ cần nhìn vào bước đầu tiên:

Làm cho nó dễ dàng? Bước thứ hai là tương tự:

Bây giờ thật dễ dàng: chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng và voilà :

Bạn có thấy nó quá phức tạp?

* Đăng ngày 7/7/2016