Sẽ như thế nào nếu 7 logo này được làm trong phiên bản nữ?

Creative Equals, hỗ trợ phụ nữ tài năng và khuyến khích sự đa dạng trong thị trường việc làm, đã quyết định tôn vinh phụ nữ theo cách sáng tạo vào tháng 3 này. Về cơ bản, tổ chức đã thay thế một số biểu tượng nam trên logo nổi tiếng bằng các nhân vật nữ.

Trong số các logo được chọn có những cái tên như Pringles, Monopoly và DreamWorks. Ý tưởng đằng sau những thay đổi này, theo Ali Hanan, CEO của Creative Equals, là để nhắc nhở chúng tôi rằng 89, 5% giám đốc thiết kế là đàn ông và điều đó ảnh hưởng đến sự sáng tạo nhận dạng trên nhiều loại nhãn hiệu.

Nó không phải là để tấn công hoặc chỉ trích các thương hiệu, mà là thể hiện các khả năng khác nhau để sáng tạo và do đó làm rõ rằng chúng ta cần nhiều đại diện nữ hơn ở các vị trí lãnh đạo. Kiểm tra các thay đổi sau đây và sau đó cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì:

1 - Pringles

2 - Độc quyền

3 - Schwarzkopf

4 - DreamWorks

5 - Xe đạp

6 - Bafta

Sáng tạo bằng

7 - Oscar

Sáng tạo bằng