Cách đánh nhau với bé: Video dễ thương trong tuần cũng gây tranh cãi. Xem nó!

Vài điều đẹp như nhìn thấy một em bé đang cười, và nếu bạn không nghĩ vậy, đã đến lúc bắt đầu nhìn thấy nhiều em bé đang cười hơn. Một video gần đây đã trở nên phổ biến và gây tranh cãi kể từ khi nó được xuất bản: Cha của một đứa trẻ cho thấy cách chống lại một đứa bé.

Rõ ràng ý định của video là tạo ra một trò đùa, nhưng một số người tin rằng em bé có thể đã bị thương vào những thời điểm nhất định. Bạn sẽ cần phải xem để cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ.

Vấn đề lớn nhất của video là sự mặc khải về những điểm yếu lớn nhất của em bé là trẻ em: gió và cù lét. Kiểm tra các hình ảnh sau đây và cho chúng tôi biết nếu bạn là một trong những người thấy những hình ảnh quá dễ thương hoặc hơi bạo lực: