7 bức ảnh cho thấy công việc nguy hiểm nhất thế giới

Nếu bạn nghĩ rằng công việc của bạn là nguy hiểm, chỉ cần đợi cho đến khi bạn xem những hình ảnh này. Một trong những ngành nghề rủi ro nhất trên hành tinh là nghề thu gom mật ong ở Nepal. Để đến được tổ ong lớn nhất thế giới, bạn phải leo lên một vách đá cao 40 mét. Để làm cho nhiệm vụ phức tạp hơn, họ chỉ sử dụng một sợi dây đơn giản và không có sự bảo vệ nào khác. Ngoài ra, trong quá trình họ hít rất nhiều khói. Bạn sẽ đối mặt với nhiệm vụ này?

Nguồn hình ảnh: Phát lại / Danh sách10

Nguồn hình ảnh: Phát lại / Danh sách10

Nguồn hình ảnh: Phát lại / Danh sách10

Nguồn hình ảnh: Phát lại / Danh sách10

Nguồn hình ảnh: Phát lại / Danh sách10

Nguồn hình ảnh: Phát lại / Danh sách10

Nguồn hình ảnh: Phát lại / Danh sách10