12 con vật ăn mặc đẹp hơn rất nhiều người ngoài kia

1 - Phong cách dành cho số ít

2 - Bạn có thể cố gắng sao chép tôi, nhưng bạn không thể

3 - Bởi vì chỉ có một số ít được sinh ra để tỏa sáng

4 - Trở thành một phong cách lột xác hơn

5 - Hoặc thêm một ngông cuồng

6 - Điều quan trọng là phải hiểu phong cách nào là quan trọng

7 - Và phần còn lại là phần còn lại

8 - Làm cho nó lạnh

9 - Hoặc nhiệt

10 - Cần ăn mặc đẹp

11 - Hiểu chưa?

12 - Hay bạn muốn tôi vẽ?